بهترین پزشکان برای معالجه فوق العاده بیماران
مهارت های ما

شما می توانید به متخصصان مدیفای اعتماد کنید

تومور شناسی
87 %
زنان و زایمان
65 %
توانبخشی
92 %
تیم ما

آشنایی با پزشکان مجموعه

دکتر ویدا عبدعلی پور

جراح و دندانپزشک
-

دکتر دردانه غفاری

متخصص دندانپزشکی کودکان و نوجوانان
-

دکتر رقیه قاسمی

متخصص ترمیم و زیبایی
-

دکتر میلاد زمانی

جراح و دندانپزشک
-

دکتر مینا جلالیان

جراح و دندانپزشک
-

دکتر مزدک گودرزیان

جراح و دندانپزشک
کار از سال 1366

مشاوره رایگان دریافت کنید تماس با 021123456789